Nyheter

En skikkelig kollisjonstest

En skikkelig kollisjonstest

Dette er vårt største sikkerhetsprosjekt gjennom tidene. Vi i Work System tar kundenes sikkerhet på største alvor! Her snakker vi om personsikkerhet for håndverkere som har bilen som arbeidsplass. Helt siden selskapet ble startet opp, har vi hele tiden fokusert på å forbedre og sikre innredningene våre. For å heve nivået ytterligere, har vi nå gjennomført en virkelig kollisjonstest i form av en kollisjon i kø. En arbeidsbil kjører i høy hastighet inn i en stillestående bil.

Prosjektet har omfattet mye arbeid i forkant samt analyser av virkelige kollisjoner som har skjedd med utstyret vårt. Sammen med noen av Sveriges fremste forskere innen kollisjonssikkerhet og representanter fra elektrikerforbundet, som har hatt fokus på risikoen for kollisjoner bakfra, har vi utviklet en helt egen fremgangsmåte der to biler kolliderer i 60 km/t i en påkjørsel bakfra.

Målet med dette prosjektet var å lære så mye som mulig om hvordan utstyret oppfører seg i en av de vanligste ulykkestypene.

SE FILMEN OM HVORDAN KOLLISJONSTESTEN BLE UTFØRT OG HVORDAN VI HAR RESONNERT.
 

SIKKERHET GENERELT

Bransjen krever bare frontkollisjonstest i henhold til bransjestandard NS286. Det tilsvarer en frontkollisjon mot en fast barriere i 50 km/t.

Når man snakker om sikkerhet, kan man tro at stabilt utstyr er det beste. Men i mange tilfeller er det helt motsatt. Vårt mål er at festene skal sitte fast, og at produktene våre skal deformeres. Hvis produktene våre deformeres uten å slites i stykker eller rive i stykker stålplatene i bilen, reduserer vi kreftene over lengre tid. Dette kan sammenlignes med deformeringssonene i en bil. Hvis bilen hadde stått helt stille, hadde en kollisjon blitt mye kraftigere og mangedoblet G-kreftene. Nedenfor ser du et bilde fra en av kollisjonstestene våre, der du kan se hvor mye kraft vi har overført til bilens karosseri.
Vi som produsenter har et stort ansvar for kollisjonssikkerheten. Og vi vet at påkjørsel bakfra er en vanlig ulykkestype. Derfor har vi utviklet en egen kollisjonstest, for å sikre at utstyret vårt holder kundene sikre.

"Utstyret vårt og bilens karosseri skal leve i symbiose."

FØR KOLLISJONSTESTEN

Vi har undersøkt flere av kundenes biler, for å se hvor mye vekt de egentlig kjører rundt med. I testen var lastevekten 400 kg, noe som var 100 % av elektrikerbilen vi brukte og 50 % mer enn en VVS-bil i samme størrelse. I løpet av perioden har vi utført over 100 tester som ødelegger innredningen, i laboratoriet vårt. Vi har samlet informasjon fra utrykningstjenester, bergingstjenester og forsikringsselskap, i tillegg til vår egen erfaring med ulykker, for å kunne gjennomføre kollisjonstesten så nær en reell kollisjon som mulig. Hastigheten var en viktig parameter, da det oftest skjer ulykker i disse hastighetene. Samtidig ønsket vi en mest mulig kraftig kollisjon for å få tilstrekkelig deformering og kollisjonskraft. Vi tester også vår nye, patentsøkte DIA-vinkel (Dynamic Impact Absorber), som har til formål å absorbere kraften i kollisjonen.

RESULTATET

Kollisjonstesten utføres i full skala, med dels en helt stillestående bil med Work Systems nye dobbeltgulv, dels en møtende bil med drøyt 400 kg ekstra lastevekt, noe som er nesten 3 ganger mer enn hva bransjens kollisjonstester foreskriver, og en hastighet på 60,2 km/t. G-kreftene nådde toppen på 26G. Dobbeltgulvet deformeres når bilen blir påkjørt bakfra, slik at ingenting blir presset inn i førerkupeen, selv når sammenstøtet overstiger 10 tonn. Innredningen i den kjørende bilen håndterte kollisjonen på en god måte, ved å fange opp kreftene uten å løsne fra festene.
loader