Alle skuffer som er i våre standradmoduler så som LS3 og Pro system kan håndtere 35 kg lastevekt (jevn vekt per skuff).
Dobbelgulv og FS-hurts løsningene har en lastevekt jevnt fordelt på 65 kg per skuff.

 

Dobbelgulv skuffStandard skuffFS hurts