Vald bil: L1H1 • Kompletta kit
 • Dieselvarmare
 • Luftvarmere
 • Styrning (Obs! Obligatorisk till dieselvärmare)
 • Kupefläktar
 • Varselramp
 • Rotorlys
 • Retningsbestemt varsellys
 • Takskilt
 • Rørlegger
 • Universal
 • Elektriker