Vald bil: L2H1  • Kompletta kit
  • Dieselvarmare
  • Luftvarmere
  • Styrning (Obs! Obligatorisk till dieselvärmare)
  • Kupefläktar
  • Varselramp
  • Rotorlys
  • Retningsbestemt varsellys
  • Takskilt