Vald bil: Land Cruiser  • Komplett kit
  • Skjermer
  • Kameraer
  • Dieselvarmare
  • Luftvarmere
  • Styrning (Obs! Obligatorisk till dieselvärmare)
  • Kupefläktar
  • Rørlegger
  • Universal
  • Elektriker